RIBE (20.2.-20.3.) PISCES
Imate mogućnost napredovanja na poslu pod prilično dobrim uslovima. Trudite se da osvojite simpatija onih koji vam nisu naklonjeni a koji pokušavaju da sa vama uspostave dobru komunikaciju. Vi ste međutim, prilično nepoverljivi prema mnogima, naročito prema Vodolijama.