Tužilaštvo BiH zatražilo je da Milan Gavrilović, bivši pripadnik Stanice javne bezbjednosti (SJB) Prijedor, bude proglašen krivim za zločin protiv čovječnosti počinjen u tom gradu i kažnjen u skladu sa zakonom.

Tužilac Sedin Idrizović smatra da su dokazali da je postojao širok i sistematičan napad vojske i policije Republike Srpske na Prijedor, te da je Gavrilović znao za ovaj napad i da njegove radnje čine dio tog napada.

Diskriminatorni karakter Gavrilovića, prema tužiocu, proizlazi iz sveobuhvatnih okolnosti, koje uključuju i njegove radnje poduzete nad zatočenicima logora Omarska a zbog njihove nacionalne pripadnosti.

Prema utvrđenim činjenicama koje je Sud BiH prihvatio od Haškog tribunala, Idrizović je kazao da su Bošnjaci i Hrvati od proljeća 1992. u Prijedoru i okolini bili izloženi teroru zastrašivanja, zlostavljanju, protjerivanju, ubijanju, silovanju i odvođenju u tri zloglasna logora – Keraterm, Trnopolje i Omarska.

“Svjedoci Tužilaštva Enes i Senad Kapetanović su vidjeli optuženog sa spiskom lica za hapšenje i odvođenje u logore”, rekao je Idrizović, dodavši da i iz materijalnih dokaza proizlazi da su policajci učestvovali u obezbjeđivanju zatočenika u logorima, ali i u transportu oko 1.300 njih za logor Manjača.

Kako je naveo, iskazi svjedoka Tužilaštva o danu kada su prebačeni iz Omarske na Manjaču saglasni su iako nisu mogli vidjeti sve detalje jer su morali da kleče, leže i budu pognutih glava. Podsjetio je na iskaz svjedoka S-4, S-8 i Sabrije Bećirbegovića, koji su opisali užasne uslove u transportu, kao što je manjak zraka, nedostatak vode i nesnošljiva vrućina.

“Senad Kapetanović je kazao da je prepoznao Milana Gavrilovića, koga je dobro poznavao odranije. Detaljno je opisao uslove transporta te kako je vidio optuženog da u autobusu gazi po zatvorenicima koji su ležali”, rekao je Idrizović.

Prema njemu, Kapetanović je kazao da ga je optuženi udario nogom u glavu, zbog čega je obilno krvario i izgubio svijest pred logorom Manjača.

Prema Tužilaštvu, dokazano je da je Gavrilović bio glavni policajac u patroli koja se nalazila u pratnji i da ga je komandant Manjače smatrao odgovornim za sve što se desilo ispred logora.

“Predlažem da ga Sud oglasi krivim i kazni po zakonu”, rekao je Idrizović.

Na ovom suđenju je pročitana precizirana optužnica, prema kojoj je Gavrilović optužen da je nanosio fizičku i psihičku bol zatvorenicima koji su transportovani iz logora Omarska u Manjaču.

Iznošenje završne riječi Odbrane zakazano je za 6. septembar.

BIRN