Na suđenju za zločne u prijedorskom selu Zecovi, vještak Državnog tužilaštva je kazao da ne može odrediti vrijeme smrti za osam posmrtnih ostataka na kojima je radio obdukciju.

Specijalista sudske medicine Nermin Sarajlić je odgovarajući na unakrsna pitanja Odbrana optuženih za zločin u Zecovima rekao da ne može odrediti vrijeme smrti zbog stanja posmrtnih ostataka.

Sarajlić je počeo sa svjedočenjem 12. maja, kada je izjavio da je 2013. i 2014. godine radio obdukciju posmrtnih ostataka Hameda, Jasima, Huseina i Ismeta Hopovca, te Elvedina, Senada, Zijada i Zilhada Tatarevića, ekshumirane iz grobnice Tomašica. Za iste, kako je kazao, sačinio je i obdukcione zapisnike.

Prema ovim zapisnicima, kao uzrok smrti navedene su strijelne rane, što je vještak Sarajlić potvrdio tokom ispitivanja te dodao da ostaje pri mišljenju koje je dao u zapisnicima.

Odbrana trećeoptuženog Radovana Četića na ovom ročištu je istakla kako u svojim zapisnicima vještak nije naveo vrijeme smrti, te ga upitala slaže li se da na osnovu onoga što je imao ne može reći približno vrijeme smrti za ovih osam posmrtnih ostataka. Vještak je odgovorio da se nije moguće izjašnjavati o tome, kazavši da s obzirom na stanje posmrtnih ostataka “vremenski period nije moguće procjenjivati”.

On je potvrdio da je obdukcione zapisnike sačinio nakon uzorka za DNK analizu, jer je u svakom zapisniku naveo ime i prezime. Dodao je i da je u obdukcioni zapisnik naknadno ubačeno samo ime.

Također je potvrdio da je obdukcije obavljao u mrtvačnici u Šejkovači, te da nije prisustvovao ekshumaciji.

Koristeći jedan od sačinjenih obdukcionih zapisnika, vještak je naveo da je o razmaku usta cijevi i rane nemoguće govoriti.

Za ubistva, mučenja, seksualno nasilje, uništavanje i oduzimanje imovine stanovnika sela Zecovi u julu 1992. godine, optuženi su Dušan Milunić, Radomir Stojnić, Radovan Četić, Duško Zorić, Zoran Stojnić, Željko Grbić, Ilija Zorić, Zoran Milunić, Boško Grujičić, Ljubiša Četić, Rade i Uroš Grujčić, Zdravko Antonić i Rajko Gnjatović.

Prema optužnici, Milunić je bio komandir Rasavačke čete 6. bataljona 43. brigade Vojske Republike Srpske (VRS), Radomir Stojnić komandir Rezervne stanice milicije Rasavci, a Radovan Četić predsjednik Srpske demokratske stranke (SDS) i Kriznog štaba za selo Rasavci. Ostali su bili pripadnici Rasavačke čete, milicije te drugih formacija.

Suđenje će se nastaviti 16. juna.

BIRN