Gradska uprava Prijedora kreditno se zadužila za 430.000 KM kako bi obnovili ulice koje su proteklih godina uništene u poplavama.

Kako saznajemo, trebalo bi da bude popravljen lokalni put od doma u Saničanima do mesta Rakelići, kao i deo Rudničke ulice, od raskršća do njenog spajanja sa Ulicom kralja Aleksandra. U Saničanima dužine 3.000 metara kvadratnih biće uloženo 330.000 maraka, dok će za obnovu 500 metara Rudničke ulice biti uloženo 100.000 maraka.

Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković rekao je da su morali novac da obezbede podizanjem kredita i to kroz projekat hitnog oporavka od poplava.

– Osim novca u budžetu grada, stalno tragamo za povoljnim kreditima. Time možemo obezbediti realizaciju projekata kako bi se infrastruktura Prijedora i dalje razvijala – objašnjava Đaković.

Ranije su obnovljene druge deonice istih putnih pravaca, odnosno put od Donje Ćele do doma u Saničanima i gornji deo Rudničke ulice. Budući da je za rešavanje problema ove deonice projekat predložen i odobren na dva mesta, lokalna uprava je odlučila da jednak deo novca preusmeri za druge dve deonice istih putnih pravaca u Saničanima i Rudničkoj ulici.

– Tako da smo mi sada u situaciji da samo zamenimo putne pravce koji su već bili predloženi da bismo mogli iskoristiti novac koji je obezbeđen zbog poplava – kaže Đaković.

Međunarodna fondacija za razvoj zahtevala je od Skupštine grada da pre javnog poziva za izvođenje radova donese odluku o promeni namene kredita za druge putne deonice, što je i učinjeno na poslednjem zasedanju. U budžetu grada Prijedora za ovu godinu predviđeno je 1.550.000 KM za održavanje, rekonstrukciju, izgradnju i zaštitu lokalnih i nekategorisanih puteva.

Od toga je 700.000 KM za redovno održavanje puteve i ulice sa makadamskim kolovoznim zastorom, dok je 300.000 KM za one sa asfaltnim. Za izgradnju puteva i ulica planirano je 100.000 KM, a za održavanje putnih objekata, zaštitu puteva i hitne intervencije, te rekonstrukciju puteva i ulica po 50.000 KM.

EuroBlic