ospOmladinski savjet Prijedor objavio je poziv za prijem šest volontera – dva sa visokom stručnom spremom, dva sa srednjom stručnom spremom i dva učenika srednjih škola, sa kojima će zaključiti ugovor o obavljanju volonterskog rada.

Volonteri sa visokom stručnom spremom primaju se na stručno osposobljavanje za samostalni rad bez zasnivanja radnog odnosa koji može trajati najduže jednu godinu, a sa srednjom stručnom spremom za volonterski rad koji može trajati najduže šest mjeseci.

Javni poziv za prijem volontera objavljen je na zvaničnoj internet stranici grada Prijedora http://prijedorgrad.org.

SRNA
Foto – OSP