Psihijatrijska i psihološka oboljenja i poremećaj ponašanja najčešći su razlozi zbog kojih prosvjetni radnici dobijaju zabranu rada.

U Zavodu za medicinu rada i sporta RS naglasili su da su lani pregledali veliki broj prosvjetnih radnika, najviše onih zaposlenih u osnovnim školama, te da je za šest njih zabranjen rad.

Dva radnika su imala psihološke probleme i poremećaj ponašanja, dok je kod dvoje nastavnika utvrđeno da ne mogu raditi sa djecom zbog psihijatrijskih oboljenja. U Zavodu su dodali da su zbog drugih bolesti još dva nastavnika dobila zabranu rada ne navodeći o kojim oboljenjima je riječ.

– Na sistematskim pregledima prosvjetara uočeno je da su najčešće bolesti poremećaj vida, bolesti žlijezda sa unutrašnjim lučenjem, ishranom, zatim prekomjerna težina te povišen krvni pritisak – kazali su u Zavodu.

Predsjednik Aktiva direktora osnovnih škola na području Prijedora Stevica Džogazović ističe da su djeca vrlo osjetljiva kategorija stanovništva i da oni koji s njima rade moraju biti u potpunosti zdravi kako fizički, tako i psihički.

– Sistematski pregledi su veoma važni, prije svega zbog činjenice da su ljudi, bez obzira na to kojom se djelatnošću bave, opterećeni problemima, pa prenose to i na okolinu, a sa djecom treba da budemo veoma pažljivi – rekao je Džogazović i dodao da slučajevi zabrane rada za nastavnike pokazuju kolika je opravdanost redovnih sistematskih pregleda.

Glas Srpske