Referent prodaje osiguranja (m/ž)

Osiguravajuće društvo „Mikrofin osiguranje“ a.d, Banja Luka je društvo koje se bavi ugovaranjem svih vrsta neživotnih osiguranja. „Mikrofin osiguranje“ zapošljava i obrazuje zaposlene za pružanje usluga najvišeg kvaliteta i sigurnosti klijentima. Ukoliko želite rad u dinamičnom radnom okruženju, ambiciozni ste, volite timski rad i spremni ste da se profesionalno usavršavate, javite nam se na konkurs za sljedeće radno mjesto u više gradova širom BiH:

Referent prodaje osiguranja – po 1 izvršilac

Mjesto rada: Sarajevo, Mostar, Doboj, Prijedor, Banja Luka, Tuzla, Travnik, Bugojno, Kakanj, Visoko, Tešanj, Laktaši i Ilidža.

Glavne odgovornosti
-Aktivna prodaja na terenu,
-Aktivna promocija i akvizicija,
-Unos podataka u softver za izradu polisa,
-Izrada polisa,
-Fakturisanje polisa,
-Redovno slanje podataka,
-Podrška ostalim kanalima distribucije,
-Vođenje računa o skadencaru.

Uslovi

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju sljedeće posebne uslove:
-Da imaju najmanje srednju stručnu spremu, prednost imaju kandidati sa završenom VŠ ili VSS;
-Da su komunikativni i da imaju razvijene pregovaračke vještine;
-Da dobro poznaju lokalno tržište;
-Da posjeduju vozačku dozvolu B kategorije, aktivan vozač
-Da poznaju Microsoft Office aplikacije;

Prednost će imati kandidati koji imaju primarno iskustvo u osiguranju motornih vozila i ostalih vidova osiguranja.
Zainteresovani kandidati svoje molbe sa biografijom mogu dostaviti poštom na adresu: „Mikrofin osiguranje“, Aleja Svetog Save 59, 78000 Banja Luka (sa naznakom za konkurs) ili putem e-mail adrese konkurs@mikrofinosiguranje.com.

Konkurs ostaje otvoren do 04.03.2017.godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati, a dostavljene molbe se ne vraćaju.

Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

Lokacija:Kakanj , Prijedor, Visoko, Tešanj, Laktaši, Bugojno, Sarajevo, Ilidža, Banja Luka, Travnik, Tuzla, Mostar, Doboj
Broj pozicija:13
Datum objave:22.02.2017.
Trajanje oglasa:10 dana (ističe 04.03.2017.)