amp-direkcijaKompanija ArcelorMittal Prijedor učestvuje u trećem programu Vlade Republike Srpske za zapošljavanje mladih visokoobrazovanih pripravnika.

Dva puta je zaposleno po osam visokostručnih kadrova rudarske struke.

Ove godine preduzeće je ponovo učesnik projekta „Prvi posao“ i primiće sedam novih pripravnika.

Pogledajte prilog RTRS-a.