srna-konferencija-socijalno-preduzetnistvo-1Protekle sedmice u Banjaluci je održana Konferencija pod nazivom „Mogućnosti i izazovi socijalnog preduzetništva“, sa ciljem promovisanja socijalnog preduzetništva.

Svoj doprinos radu Konferencije dalo je 66 učesnika.

Organizatori Konferencije su bili NVO Svjetionik iz Prijedora i Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj iz Banja Luke.

Finansijsku i stručnu podršku obezbjedili su Evropska unija u okviru projekta „Promocija socijalnog preduzetništva i društveno odgovornog poslovanja u BiH“, i Projekat zapošljavanja mladih (YEP), koji podržava Vlada Švicarske.

srna-konferencija-socijalno-preduzetnistvo-2U radu Konfrencije doprinos dalo je pet Ministarstava (Ministarstvo industrije, energetike u rudarstva, Ministarstva rada i boračkih pitanja, Ministarstvo Zdravlja i socijalne zaštite, Ministarstvo Poljoprivrede i Ministarstvo posvjete i kulture).

Uvodna izlaganja prezentovali su gospođa Mira Vasić, pomoćnica Minstra za rad i boračka pitanja, doc. dr Rajko kličković, načelnik odjeljenja za rad, zapošljavanje, drugostepene inspekcijske poslove rada i evropske integracije, gospodin Duško Vučić, direktor Agencije ACED, prof. Dr Željko Mirjanić, profesor pravnog fakulteta u Banjoj Luci, prof. dr Rajko Macura, direktor udruženja „Svjetionik“.

Svoj rad u području socijalne ekonomije, predstavilo je 11 udruženja građana. Događaj su propratile TV medijske kuće (RTRS, ATV, PINK BiH, K3 i drugi), kao i Agencija SRNA.

srna-konferencija-socijalno-preduzetnistvo-3Nakon aktivne rasprave, koju su odvojeno vodili javni i NVO sektor i plenarne rasprave, usvojeni su sljedeći zaključci:

Potrebno je u okviru provođenja strategije zapošljavanja u Republici Srpskoj za period 2016-2020 prići realizaciji operativnog cilja i mjera vezanih za socijalno preduzetništvo kroz: izradu, usvajanje i primjenu Platforme socijalnog preduzetništva, kao i izradu, usvajanje i provođenje normativnih akata, u kojima su prepoznata socijalna preduzeća i svrstana u određenu, ranije definisanu kategoriju pod tačno propisanim uslovima.

Osnivanje pilot socijalnih preduzeća/zadruga u svakoj od šest regija Republike Srpske.

U cilju održivosti socijalnih preduzeća, neophodno je uspostaviti koordinaciju na svim nivoima u cilju definisanja oblika podrške i odgovornosti aktera socijalnog preduzetništva za svaki od tih oblika. Isto tako, neophodno je vršiti obuke menadžera socijalnih preduzeća, kao i stručnih timova i osoblja socijalnih preduzeća. U tom smislu, potrebno je formirati stručni konsultatntski centar, koji bi pružao stručnu podršku u raznim oblastima, kao što je pravna regulativa, odnosi s javnošću, marketing, razvoj preduzetništva, razvoj poljoprivrede i sl.

srna-konferencija-socijalno-preduzetnistvo-4Potrebno je razdvojiti uloge menadžera socijalnih preduzeća i lidera Udruženja – osnivača socijalnih preduzeća.

Neophodno je razviti društveni dijalog, u kojem će, pored socijalnih partnera, učestvovati i predstavnici udruženja građana i korisnika socijalnog preuzetništva.

U cilju povećanja prepoznatljivosti uloge i značaja socijalnog preduzetništva i podizanja nivoa svijesti, potrebno je vršiti obuke, javne promocije i zagovaranje u vezi razvoja socijalnog preduzetništva.

Potrebno je zakonski urediti obavezu i nadležni organ za vođenje registra socijalnih preduzeća, pratiti njihov rad i podsticati ona preduzeća koja rade u javnom interesu. U skladu s tim, treba u određenom postotku favorizovati socijalna preduzeća pri nabavci materijala, proizvoda i usluga u javnom sektoru. Na taj način dati podršku i promovisati rad socijalnih preduzeća i zapošljavanje ranjivih kategorija.

Potrebno je raditi na povećanju motivacije za rad osoba koje su dugotrajno nezaposlene zbog nedostatka kompetencija ili umanjene radne sposobnost. Ključnu ulogu treba da ima JU „Zavod za zapošljavanje Republike Srpske“ u saradnji sa drugim akterima socijalnog peduzetništva.

Potrebno je tačno regulisati beneficije pri zapošljavanju ranjivih kategorija, te definisati procenat u kojem će se u praksi upotreba proizvoda socijalnih preduzeća, regulisati sistem napalate u roku za proizvedene outpute socijalnih preduzeća čime bi se omogućio rad preduzeća kao konkurentnog na tržištu.

S obzirom da Promocija i razvoj socijalnog preduzetništva jedan od ciljeva Strategije razvoja Republike Srpske 2016 – 2020., usvojeni zakljkučci će doprinijeti izradi mjera za realizaciju navedenog cilja i akcionih planova.

NVO Svjetionik
Foto – SRNA