rtvpd-skupstina-udruzenja-penzioneraDosadašnji predsjednik Udruženja penzionera grada Prijedora Slobodan Brdar ponovo je izabran za prvog čovjeka ovog najmasovnijeg gradskog udruženja. Za predsjednika skupštine ponovo je izabrana Desa Savanović, a za potpredsjednika skupštine Mirko Mudrinić.

-Unapređenje društvenog i socijalnog položaja penzionera, biće jedan od programskih prioriteta u narednom četvorogodišnjem periodu – rekao Brdar.

Penzioneri su u ovom gradu budžetska kategorija. Grad Prijedor je jedinstven primjer u Republici Srpskoj da gradska administracija na ovakav način pomaže penzionere.

-Penzionerima nije dovoljno visoka penzija i mi iz svog budžeta izdvajamo dio sredstava za ovu populaciju, u prosjeku 220.000 KM godišnje. Oni su vrlo organizovana grupacija, skromni ljudi, mi im pomažemo da odlaze na banjska liječenja, da im novčano pomognemo kada su u teškoj situaciji, i da ponekad odu na izlet – rekao je zamjenik gradonačelnika Milenko Đaković.

Na području Prijedora živi 14.500 penzionera od kojih je 13.700 članova ovog Udruženja, a više od polovine u stanju socijalne potrebe.

RTV Prijedor