ulica sime mrdje u tukovimaZa održavanje, zaštitu, rekonstrukciju i izgradnju lokalnih puteva, nekategorisanih puteva i ulica u Prijedoru u gradskom budžetu za ovu godinu planirano je 1,6 miliona KM, a za izgradnju i rekonstrukciju dvije ulice u gradu planiran je kredit od 1,1 milion KM.

Rekonstrukcija Ulice Vuka Karadžića koštaće 600.000 KM i pripremni radovi su počeli obrezivanjem drveća, a izgradnja nove ulice između Tržnog centra “Robot” i gradskog stadiona koštaće pola miliona KM.

Iz budžetske stavke od 1,6 miliona KM najveći iznos – 700.000 KM namijenjen je za održavanje makadamskih puteva, dok je po 300.000 KM planirano za održavanje puteva sa asfaltnim kolovoznim zastorom i za održavanje puteva i ulica u zimskom periodu.

Za zaštitu puteva i ulica namijenjeno je 123.000 KM, za održavanje putnih objekata 70.000 KM, za rekonstrukciju puteva i ulica 60.000 KM, a za asfaltiranje 50.000 KM.

Osim toga, od 250.000 KM naknada za korišćenje šuma i šumskog zemljišta, za sanaciju puteva i održavanje mostova, putnih kanala, propusta i potpornih zidova, kao i uklanjanje šiblja i rastinja biće utrošeno 190.000 KM.

Za izgradnju i održavanje infrastrukturnih objekata u Nacionalnom parku “Kozara” predviđeno je 35.000 KM, a za zaštitu izvorišta pitke vode, sprečavanje erozije od bujičnih potoka, sprečavanje odrona zemljišta i pošumljavanje erozivnih zemljišta 25.000 KM.

Tekst – SRNA
Foto – Aleksandar Drakulić – www.prijedordanas.com