skupstina grada 9mart-usvojen izvjestaj gradonacelnika (1)Odbornici skupštine grada Prijedora usvojili su izvještaj o radu gradonačelnika i gradske uprave za 2015. godinu.

Prema riječima gradonačelnika Marka Pavića, pozitivan izvještaj, rezultat je dobrog rada gradske uprave, te saradnje sa lokalnim parlamentom ali i institucijama na nivou Republike Srpske i BiH.

Gradska uprava nema dugovanja prema budžetskim korisnicima, ali ni dobavljačima, naprotiv, u doba ekonomske krize grad na Sani uspio je da ostvari i suficit u budžetu, koji će biti raspoređen u postojeće stavke ili usmjeren u investicije za koje se odluči Skupština grada.

Skoro sva javna preduzeća poslovala su pozitivno, a pokazatelj dobre uprave je privreda, što pokazuje veći izvoz od uvoza.

Sve je to rezultiralo dobijanjem sertifikata za povoljno poslovno okruženje ali i dva važna priznanja od Fajnenšel Tajmsa, od kojih je jedno, u konkurenciji od 190 mikro gradova u Evropi, Prijedor stavilo na četvrto mjesto, na listi gradova budućnosti.

skupstina grada 9mart-usvojen izvjestaj gradonacelnika (2)Grad Prijedor je među prvima usvojio izvještaj o radu gradonačelnika i administracije, a ispunio je sve statutarne, ustavne i zakonske obaveze prema svojim građanima i korisnicima.

“Osim političke, bezbjednosne imali smo i buidžetsku stabilnost na koju su mogli račinati svi oni koji se finansiraju iz budžeta”, rekao je gradonačelnik Prijedora Marko Pavić.

Rasprava nakon izlaganja izvještaja nije izostala.

Opozicija je predložila razdvajanje izvještaja o radu gradonačelnika od rada odjeljenja u lokalnoj zajednici, te navela primjedbu na dug rok realizacije određenih projekata.

Primjedbe na izvještaj su imali i pojedini odbornici.

“Investicije jesu korisne za grad Prijedor i one će biti završene međutim nisu prioriteti kojima bi sad adekvatno terbala biti posvećena pažnja u gradu Prijedoru”,rekao je šef Kluba odbornika SDS-a Zdravko Torbica.

“Ne možete vi u izvještaju navesti samo društvene domove koji su rekostruisani u toku godine a ne navesti iznose”, naveo je samostalni odbornik u SO grada Prijedora Mirsad Duratović.

Ipak, izvještaj o radu gradonačelnika i gradske administracije usvojen je skoro jednoglasno, a gradonačelnik Prijedora, najavio je za ovu godinu neke od investicija u oblasti infrastrukture, te završetak već započetih projekata.

Podsjećajući na BFC sertifikat i priznanje Fajnenšel Tajmsa, rad gradske uprave ali i skupštine u Prijedoru, može poslužiti za primjer mnogima, istakao je Pavić.

“Јer u tim međusobnim odnosima stvorena je jedna zdrava klima jedan povoljan ambijent koji može samo uticati na to da se privuku strane i domaće investicije i da se kaže da je Prijedor stabilan grad”, rekao je gradonačelnik Prijedora Marko Pavić.

Isto stanje očekuje i u ovoj godini jer ostvaren suficit iz prošle, garantuje i u slučaju određenih poremećaja, da i 2016. može biti uspješno završena, rekao je Pavić.

RTRS