vodovodpdTokom prošlog mjeseca počeli su radovi na rekonsrukciji gradske distributivne vodovodne mreže, koji se finansiraju sredstvima iz aranžmana sa Evropskom investicionom bankom.

Izvođač radova je firma Hidrokop iz Banjaluke.

Rekonstrukcijom će biti obuhvaćeni sljedeći dijelovi mreže:
– sanacija potisnog cjevovoda od sabirne komore B2 do rezervoara Hambarine,
– rekonstrukcija čvornih mjesta na distributivnoj mreži,
– vodosnabdijevanje naselja Malo Palančište,
– rješenje vodosnabdijevanja u Ulici Vuka Karadžića,
– zamjena postojećeg cjevovoda prečnika Ø 350 na mostu na rijeci Sani cjevovodom Ø 500,
– rekonstrukcija vodovodne mreže dijela naselja Urije i Čirkin Polje,
– rekonstrukcija vodovodne mreže Gašića Naselje,
– povezivanje naselja Brezičani sa novim bunarom PB3,
– vodosnabdijevanje naselja Jugovci – Volar,
– rekonstrukcija vodovodne mreže u naselju Raškovac,
– vodosnabdijevanje naselja Janjića Pumpa.

Trenutno se izvode radovi u naselju Malo Palančište i radovi na sanaciji cjevovoda od sabirne komore B2 do rezervoara Hambarine, a nakon završetka ovih radova uslijediće rekonstrukcija čvornih mjesta na distributivnoj mreži.

Rok za završetak svih radova je april 2017. godine.

Prespajanje i izvođenje kućnih priključaka vršiće se u saradnji sa „Vodovodom“, koji će, kao krajnji korisnik, aktivno učestvovati u praćenju izvođenja radova.

Vodovod Prijedor