skupstina grada prijedoraNakon ljetne pauze, u srijedu 23. septembra, sa početkom u 10:00 časova, biće održana 29. sjednica Skupštine grada Prijedora.

Na početku sjednice biće verifikovan mandat odbornika Mirsada Duratovića (Stranka za BiH).

Nakon Aktuelnog časa, na Dnevnom redu će se naći Izvještaj o izvršenju Budžeta grada Prijedora za period januar-juni 2015. godine, Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju grada Prijedora za finansiranje projekata hitnog oporavka od poplava kao i Prijedlog Odluke o donošenju Regulacionog plana RŽR Ljubija – „Centralna rudišta“ na teritoriji grada Prijedora i opštine Oštra Luka.

Pažnju javnosti će izazvati i Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju, upravljanju, raspolaganju i korišćenju stambenog fonda uz primjenu principa socijalnog stanovanja te Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenima ulica i trgova.

Pred odbornicima lokalnog parlamenta naćiće se i Prijedlog Rješenja o imenovanju jednog člana Odbora za žalbe grada Prijedora, Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju stalnih radnih tijela Skupštine grada Prijedora, broj: 01-111-14/13, te Referati iz imovinsko-pravne oblasti.

Tekst i foto arhiva – Aleksandar Drakulić – www.prijedordanas.com