surlanFond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Prijedor u planu ima novi projekat za ekonomsku podršku invalidnim licima, a koji se bave poljoprivredom u ruralnim sredinama.

Mile Šurlan direktor Fonda, kaže da će Upravni odbor Fonda krajem ovog meseca doneti odluku da se raspiše javni poziv za ekonomsku podršku invalidnim licima, a projektom će biti obuhvaćeno 100 porodica invalidnih lica koji se bave poljoprivredom.

-Ukupna vrednost projekta je 250.000 KM, a svaka porodica će dobiti po 2.500 KM. Savezi invalida po opštinama će praviti spiskove i raspoređivati sredstva, a projekat će biti realizovan tokom avgusta meseca – kaže Šurlan i napominje da Savezi obezbeđuju porodicama invalida ono što im je najneophodnije u radu, te da prednost imaju socijalno ugrožene porodice.

Fond je od početka ove godine uspeo da zaposli 21 invalidno lice, a direktor Šurlan navodi da na zapošljavanje direktno utiču poslodavci, te da ima malo onih koji mogu zaposliti ovu kategoriju radnika.

On kaže da se očekuje do kraja godina da će Fond uspeti zaposliti ukupno 200 invalidnih lica. Od osnivanja Fonda, pa do danas ukupno je zaposleno 1.670 invalida, a još uvek je njih 1.100 u radnom odnosu. Poslodavac kojem Fond odobri sredstva za zapošljavanje invalida dužan je radnika držati u radnom odnosu najmanje dve godine, a u zavisnosti od radnog mesta poslodavci dobijaju novčanu sitimulaciju u iznosu od 2.000 do 3.500 KM.

Najviše se cene i pomažu proizvodna radna mesta, ali nažalost takvih je najmanje – ističe Šurlan i napominje da Fond veliki deo sredstava izdvaja za povrat doprinosa, jer Fond vrši povrat doprinosa na isplaćene plate invalidnim licima koja su u radnom odnosu. Proše godine je za ove namene isplaćeno 3,2 miliona maraka. Planirani budžet Fonda za ovu godinu je 3.150.000 KM, a likvidnost nije ni jednog trenutka od osnivanja došla u pitanje. Invalidna lica najčešće imaju srednju stručnu spremu, a retki imaju visoko obrazovanje.

Nesavesni poslodavci

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica vodi sudski spor sa 20 poslodavaca, koji su dobili sredstva, a nenamenski su ih trošili. Bez obzira na sve napore moralo se ući u sudski postupak, koji su prema Šurlanovim rečima spori i vrlo neizvesni.

-Imali smo slučajeva gde smo dobili spor, a posle se utvrdi da taj poslodavac uopšte nema imovine – kaže Šurlan.

Euro Blic – G.Kaurin