Prema podacima Ministarstva rada i boračko invalidske zaštite, u Republici Srpskoj ima oko sedam hiljada demobilisanih boraca koji još nisu podnijeli zahtjev za regulisanje prava na jedinstven borački dodatak.

Od 1. januara ove godine isplaćuje se jedinstven mjesečni borački dodatak u iznosu od tri marke, a pravo imaju svi demobilisani borci koji su proveli najmanje jedan mjesec u zoni borbenih dejstava. “Jedinstven mjesečni borački dodatak isplaćuje se nakon podnesenog zahtjeva i utvrđivanja činjenica i ne može se isplaćivati retroaktivno”, ističu u Odjeljenju za boračko invalidsku zaštitu.

„Pozivamo sve demobilisane borce koji imaju bar jedan mjesec u zoni borbenih dejstava da podnesu zahtjev. Rok je neograničen i svi koji ostvaruju pravo dobijaće jedinstven mjesečni borački dodatak. Moram pomenuti da je jedan dio zahtjeva odbijen uz obrazloženje da određen broj boraca ima status borca, ali su bili van zone borbenih dejstava, tako da oni nemaju pravo na jedinstven mjesečni borački dodatak“, kaže Ranko Kolar, načelnik Odjeljenja.

kozarski.com