lego robotiAgencija za ekonomski razvoj grada Prijedora “PREDA-PD”, uz finansijsku podršku kompanije “ArcelorMital”, počela je provođenje projekta “Takmičenje u programiranju LEGO robota za srednje škole u Prijedoru”.

Koordinator ovog projekta Zoran Dimitrijević rekao je da je cilj projekta osavremenjivanje nastavnog procesa korištenjem novih softverskih i hardverskih alata i motivisanje nastavnika za primjenu novih tehnologija u nastavi.

“Učenicima srednjih škola u Prijedoru pruža se mogućnost za punu realizaciju kreativnih, profesionalnih i ličnih potencijala i u tu svrhu biće korištena metodologija učenja programiranja kroz izradu i programiranje LEGO robota i drugih uređaja kojima se može kompjuterski upravljati”, rekao je Dimitrijević.

On je dodao da su u projekat uključeni profesori informatike i učenici Elektrotehničke i Mašinske škole i Gimnazije “Sveti Sava”, a nastavni plan se sastoji iz tri glavna dijela sa pet dizajn projekata po sekciji, što čini ukupno 15 projekata.

“Cilj obuke je korištenje programskog paketa za jednostavno i efikasno programiranje i testiranje softvera za robote, kao i njegova konkretna primjena na robotima u elektrotehnici i mašinstvu. Tematika kursa se dovodi u vezu sa praktičnom primjenom vizuelnog programiranja na programiranje LEGO robota kako u realnom, tako i u simuliranom okruženju”, rekao je Dimitrijević.

On je dodao da je u prvoj fazi realizacije projekta predviđeno povezivanje sa edukatorima i Politehničkom školom u Kragujevcu, koja je već organizovala ovakvo takmičenje, pa biti realizovan program obuke za profesore izabranih škola.

Predviđeno trajanje online nastave je šest nedjelja, a na kraju projekta će biti organizovalo pilot takmičenje srednjih škola grada Prijedora u programiranju LEGO robota.

Vrijednost donacije kompanije “ArcelorMital” Prijedor za ovaj projekat je 12.000 KM.

SRNA