Gradsko Odjeljenje za društvene djelatnosti u Prijedoru dijeli se na dva nova odjeljenja, navedeno je u novoj odluci o osnivanju Gradske uprave objavljenoj danas u Službenom glasniku grada.

Jedno će nositi naziv Odjeljenje za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu zaštitu i pronatalitetnu i demografsku politiku, a drugo Odjeljenje za kulturu, međunarodnu saradnju, sport i nevladine organizacije i činiće ga Odsjek za kulturu i međunarodnu saradnju i Odsjek za sport i nevladine organizacije.

Tako će Gradska uprava ubuduće imati devet, umjesto dosadašnjih osam odjeljenja.

Prema ovoj odluci, Odsjek za stručne i administrativne poslove Skupštine grada transformiše se u Stručnu službu Skupštine grada, odnosno iz samostalnog odsjeka prerasta u posebnu organizacionu jedinicu u rangu sa kabinetom gradonačelnika i stručnom službom gradonačelnika.

Nova odluka stupa na snagu 23. septembra, a u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke gradonačelnik će donijeti Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Gradske uprave.

SRNA