Grad Prijedor nema ništa protiv dokapitalizacije RŽR “Ljubija”, ali smatramo da zemljište i objekti kojima raspolaže RŽR treba da se izuzmu iz ovog procesa, rekao je ovo gradonačelnik, Slobodan Javor, komentarišući današnje odluke skupštine akcionara ovog preduzeća.

“Imamo brojna preduzeća, ustanove, koja su nekada dobila to zemljište na raspolaganje. I mi smo izrazili želju da se to što im je dato na raspolaganje zadrži, odnosno da pripadne lokalnoj zajednici. I to je bila tema prethodnih dana. Smatramo da je dobra odluka da se dokapitalizuje RŽR, da se ponovo pokrene rudarstvo u našem gradu i da se oživi rudnik Ljubija”, dodao je Javor.

kozarski.com