Radomir Stojnić, jedan od trinaestorice optuženih za zločine počinjene u prijedorskom selu Zecovi, prema nalazu vještaka, nije sposoban za suđenje zbog bolesti, a postupak u ovom predmetu će nakon dužeg zastoja biti nastavljen narednog mjeseca.

Vještak medicinske struke Radojka Golijan zaključila je da Stojnić nije sposoban za sudski postupak, navodeći da je nemoguće predvidjeti da li će i kada biti u stanju da se pojavi u sudnici. Golijan je iznijela nalaz i mišljenje na osnovu obimne medicinske dokumentacije, napomenuvši da je optuženi 1943. godište.

Na pitanje predsjedavajućeg Vijeća Šabana Maksumića o razdvajanju postupka protiv Stojnića, tužilac Izet Odobašić i Odbrane su se saglasili.

Statusnoj konferenciji nije prisustvovao Stojnić, kao ni njegov branilac Marinko Brkić, koji je uredno obaviješten o ročištu. Sudija Maksumić je kazao da će braniocu biti ostavljena mogućnost da se pismeno izjasni o razdvajanju predmeta, nakon čega će Vijeće donijeti odluku.

Maksumić je za 10. jun zakazao nastavak suđenja saslušanjem svjedoka Odbrane. Suđenje u ovom predmetu je počelo u julu 2015, a od januara 2020. održana su tri glavna pretresa. Suđenja su odgađana zbog pandemije, kao i bolesti Stojnića.

Za učešće u ubistvima najmanje 150 civila bošnjačke nacionalnosti počinjenim u julu 1992. u Zecovima, sa Stojnićem su optuženi Dušan Milunić, Radovan Četić, Duško Zorić, Zoran Stojnić, Ilija Zorić, Željko Grbić, Zoran Milunić, Boško Grujičić, Ljubiša Četić, Rade i Uroš Grujčić te Rajko Gnjatović.

Prema optužnici, oni su bili pripadnici Rasavačke čete 6. bataljona 43. brigade Vojske Republike Srpske (VRS), rezervne milicije i drugih formacija.

detektor.ba