U kancelariji Javne ustanove “Vode Srpske” iz Bijeljine u Banja Luci održan je sastanak gradonačelnika Prijedora Milenka Đakovića i direktora ove javne ustanove Miroslava Milovanovića.

Gradonačelnik Prijedora je ovom prilikom prezentovao Zaključke Skupštine grada Prijedor u kojima su identifikovani problemi koji su uočeni tokom poplava u periodu od 12. do 20. maja 2019.godine.

Direktor Milovanović je, sa druge strane, prezentovao sprovedene aktivnosti JU ” Vode Srpske” na području grada Prijedora i planove za 2020. godinu.

“Mi smo prošli kroz neke aktuelne teme kada je u pitanju naša nadležnost koja je usko vezana konkretno za grad Prijedor, prošli smo kroz neke investicije koje su urađene u proteklom periodu,a akcenat smo stavili na neka buduća vremena i neke investicije koje treba da se dese ,a koje bi bile u funkciji zaštite grada Prijedora i njegovih građana od poplava”, istakao je Milovanović.

On je dodao da su gradonačelnika Prijedora informisali da je posao koji se finansira iz kredita EIB-a u iznosu od 55 miliona eura kada je u pitanju regulisanje rijeke Miloševice u fazi izbora izvođača i da se očekuje da će se početkom slijedeće građevinske sezone operativno krenuti sa radovima.

“Što se tiče izgradnje obodnog kanala u gradu Prijedoru, što je neka investicija koja se kreće oko 1.5 miliona eura , ona se nalazi u planu kredita EIB-a vrijednog 19 miliona eura koji će se sada nakon što je profunkcionisala vlast na nivou BiH gdje se očekuje ratifikacija tog kreditnog zaduženja ,sigurno biti pokrenuta u slijedećoj godini”, istakao je Milovanović.

On je dodao da je na sastanku bilo riječi i o željezničkom mostu u Brezičanima koji po nekom statusu nije u nadležnosti ove javne ustanove.

“Mi želimo da doprinesemo rješavanju tog problema s obzirom da vodotok koji ide ispod njega predstavlja usko grlo i dogovorili smo se da grad narednih dana, tačnije do 15.12, da prijedlog tehničkog rješenja na koji način da riješimo to usko grlo koje proizvodi taj željeznički most i da onda mi, Grad i eventualno Željeznice RS svi zajedno sufinansiramo i otklonimo taj problem , što je kako je gradonačelnik predstavio jedan od najvećih prioriteta za grad Prijedor”, istakao je Milovanović.

Na sastanku je bilo riječi i o temi produbljivanja korita rijeke Sane, naročito od Prijedora prema Novom Gradu i novom pravilniku koji definiše način, postupke i metode uređenja riječnih korita koji je sada drugačiji i više približen lokalnim zajednicama.

Na sastanku je analizirana projektna dokumentacija koju je uradila JU “Vode Srpske” na području Grada Prijedor i definisani zaključci uz obavezu da JU “Vode Srpske” definišu izvore finansiranja.

Nakon toga će se navedeni zaključci sa definisanim izvorima finansiranja dostaviti gradonačelniku Prijedora na dalje usaglašavanje.

Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković je nakon ovog sastanka izjavio za sajt grada da su razgovori vođeni o kompleksnom problemu poplava u gradu Prijedoru koje se dešavaju sve češće.

“Ja sam konstatovao da je kroz istoriju do danas grad Prijedor ostao jedan od najnebranjenijih gradova na cijelom sistemu vodotoka Republike Srpske. Razlog tome su nedovoljna izdvajanja sredstava od strane republičkih organa i to je neophodno promijeniti i to urgentno”, naglasio je Đaković.

On je dodao da su u daljem dijelu razgovora utvrđene najneophodnije radnje u cilju smanjenja obima poplava.

“Dogovorena je dinamika i način ovih radnji te utvrđeni rokovi. Dio poslova se očekuje ove godine, a dio slijedeće te je dogovoreno da JU `Vode Srpske` definišu izvore finansiranja u domenu svojih nadležnosti, a grad u svom domenu” zaključio je Đaković.

www.prijedorgrad.org