Skupština grada Prijedora imenovala je komisiju za utvrđivanje stvarne potrebe za sanaciju i rekonstrukciju područne škole u Rasavcima budući da realizacija ovog projekta kasni gotovo godinu dana u odnosu na prvobitni rok.

Ovo privremeno radno tijelo čine odbornici Rajko Drinić i Mirsad Duratović i diplomirani inženjer građevinarstva Dragan Bursać.

„Zadatak komisije je da utvrdi neophodan iznos sredstava za završetak radova i predloži Skupštini grada Prijedora model finansiranja radova i završetak rekonstrukcije“, navedeno je u skupštinskom rješenju o imenovanju.

Radovi na rekonstrukciji, dogradnji i adaptaciji područne škole u Rasavcima počeli su u avgustu 2018. godine. Ministarstvo prosvjete i kulture i Vlada Republike Srpske obezbijedili su za ovaj projekat 300.000 KM. Projektant je Zavod za izgradnju grada Prijedor, izvođač radova preduzeće „Univerzal BS“ iz Banjaluke, a rok za završetak radova bio je 120 dana.

Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković pojasnio je da je do kašnjenja u realizaciji došlo zato što projektom nije bila planirana zamjena stropova budući da su napravljeni od, kako je rekao, izuzetno kvalitetnih hrastovih greda.

„Projektant je htio u sesokoj školi sagrađenoj 1914. godine ostaviti etno stil i školski objekat da ima tragove stare gradnje, a da se ne ide na savremenu gradnju odnosno ciglu, beton i staklo. Kad je počela gradnja, roditelji su protestovali insistirajući da se zamijene i stropovi. To je povećalo cijenu i radove nismo mogli nastaviti jer su potrebna i nova sredstva i novi tender“, naveo je Đaković.

On je dodao da dok god se ne razriješe tehničko-građevinski projektni problemi grad Prijedor finansiraće prevoz djece u matičnu školu „Dositej Obradović“ na Pećanima.

Na pretprošloj sjednici Skupština grada Prijedora prihavtila je zaključak i inicijativu odbornika DF-a Mirsada Duratovića da se analizira dosadašnji utrošak sredstava i tok projekta obnove škole u Rasavcima i da se oformi privremena komisija sa zadatkom da nađe način za uspješan završetak ovog projekta, a na posljednjoj sjednici ova komisija je i imenovana.

SRNA