gradska uprava-zimaU budžetu grada Prijedora za 2015. godinu za finansiranje projekata nevladinih organizacija planirano je 65.000 KM ili za 9.000 KM više nego što je za te namjene utrošeno u ovoj godini.

U ukupna budžetska stavka za finansiranje saveza, udruženja i ostalih nevladinih organizacija uvećana je sa 626.000 KM u prošloj na 639.000 KM u ovoj godini, a najveći iznos namijenjen je penzionerima – 220.000 KM.

Za kulturno-umjetnička društva planirano je 82.000 KM, Crveni krst 72.000 KM, izgradnju i rekonstrukciju vjerskih objekata i za programe omladine i pitanja mladih po 47.000 KM, socijalno-humanitarne saveze i udruženja 33.000 KM, udruženja koja se bave civilnim žrtvama rata 25.000 KM, projekte nacionalnih manjina 23.000 KM, sufinansiranje projekata iz razvojne strategije 20.000 KM i za stambeno zbrinjavanje Roma 5.000 KM.

Odjeljenje za društvene djelatnosti u skladu sa Odlukom o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava udruženjima i fondacijama svake godine raspisuje konkurs za izbor najpovoljnijeg projekta u oblastima zapošljavanja, poljoprivrede, privrede, turizma, zdravstva, obrazovanja, kulture, socijalne zaštite, ekologije, ljudskih prava, jačanja demokratskog društva i razvoja sporta.

Na prošlogodišnji konkurs se prijavilo 50 udruženja građana sa ukupno 52 projektna prijedloga od kojih je sa 56.000 KM iz gradskog budžeta finansirano 37 projekata.

Iz Odjeljenja za društvene djelatnosti gradske uprave podsjećaju da je Prijedor prvi grad u BiH koji je u budžetsko finansiranje uvrstio nacionalne manjine.

Tekst – SRNA
Foto – Aleksandar Drakulić – www.prijedordanas.com