Zaključkom direktora Poreske uprave Republike Srpske, broj : 06/1.01/0204-120.2-206.48/2019 od 22.08.2019. godine, javni konkurs u dijelu koji se odnosi na popunu upražnjenog radnog mjesta „Saradnik za administrativne poslove u Odjeljenju za kontrolu u Područnom centru Prijedor“ u Poreskoj upravi Republike Srpske, objavljen u dnevnom listu „Glas srpske“ izdanje na dan 26.06.2019. godine kao i na internet stranici Poreske uprave nije uspio.

Poreska uprava RS