Skupština grada Prijedora zatražila je smjenu načelnika tri odjeljenja gradske uprave i donijela zaključak kojim se od gradonačelnika traži da ih do naredne sjednice razriješi i da predloži vršioce dužnosti.

Riječ je o načelnicima odjeljenja za finansije, za prostorno uređenje i za boračko-invalidsku zaštitu, a inicijativa je podnesena zbog toga što, kako je u zaključku navedeno, nemaju podršku skupštinske većine.

Za zaključak je glasalo 19 odbornika, devet je bilo protiv, a jedan uzdržan.

Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković više puta u toku sjednice zatražio je od Skupštine da ne pokušava preuzeti nadležnosti gradonačelnika.

“Ova tri načelnika izuzetno korektno rade svoj posao. Mijenjati tim mislim da nije dobro. Nisam htio odmah da odgovorim, ali ja ću o svemu dobro razmisliti. Mislim da ovo nije odlučeno u današnjem danu, već se dugo razmišljalo oko prijedloga”, rekao je Đaković.

Odbornici nisu usvojili izvještaj o izvršenju budžeta grada Prijedora za 2018.godinu.

Subvencije za Toplanu, finansiranje medija, kreditno zaduženje Prijedora i održavanje puteva -neke su od primjedbi odbornika skupštinske većine. Iako gradonačelnik smatra da je finansijski izvještaj korektan i u skladu sa zakonom, skupštinska većina ne misli tako.

“Nenamjenski su trošena sredstva naknada za vodu, zatim naknada za šume, finansiranje drugih nevladinih organizacija koje nisu u skladu sa skupštinskim odlukama grada, a takođe nije prihvaćen ni izvještaj gradonačelnika Grada Prijedora”, rekao je Ranko Kolar samostalni odbornik.

“Obzirom da smo utvrdili nepravilnosti kroz izvještaj o radu gradonačelnika kao i revizorskom izvještaju određenih načelnika odjeljenja, predložili smo gradonačelniku da izvrši smjenu tih načelnika odjeljenja, i da predloži nove v.d.-ove novoj skupštinskoj većini – istakao je Dalibor Pavlović šef Kluba odbornika SNSD-a.

Odbornici nisu usvojili ni odluku o raspodjeli neutrošenih namjenskih sredstava utvrđenih po godišnjem obračunu za 2018. godinu vratili su na doradu.

Skupština je jednoglasno usvojila informaciju o relizaciji godišnjeg plana održavanja, rehabilitacije i zaštite lokalnih puteva, nekategorisanih puteva i ulica za 2018. godinu, a prijedlog ovog plana za 2019. godinu vratili na doradu. Usvojen je i zaključak da se u tom dorađenom planu odbornicima na uvid daju ugovori potpisani za prvi kvartal ove godine u oovj obalsti sa fiskalnim računima za realizovani dio poslova.

Sastanak šefova odborničkih klubova zakazan je za ponedjeljak, 17. juna, kada bi trebalo da bude donesena odluka o terminu nastavka ove sjednice.
Nazad

www.prijedorgrad.org