KONKURS ZA POSAO

Preduzeće: EKP ELKER A.D. LJUBIJA
DRAGE LUKIĆA 39a, LJUBIJA

Zanimanje:

Pripravnici sljedećih zanimanja:
1.Diplomirani ekonomista – 1 pripravnik;
2.Diplomirani inžinjer mašinstva – 1 pripravnik;
3.Diplomirani inžinjer elektrotehnike – 1 pripravnik;
4.Inžinjer hemijske tehnologije – 1 pripravnik.

Uz prijavu za konkurs potrebno je dostaviti:
1.Biografiju — CV;
2.Diplomu o završenoj školi;
3.Uvjerenje da se lice nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS.

Traženu dokumentaciju zainteresovani kandidati mogu dostaviti na sljedeću adresu: Proleterskih brigada 7, Prijedor.

Za sva dodatna pitanja, zainteresovani kanidati nas mogu kontaktirati na sljedeći telefon: 052/237-353.

Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja(do 14.04.2019.)

Foto – ilustracija