Investiciono-razvojna banka (IRB) Republike Srpske saopštila je da su dokumentaciju za učešće na aukciji za paket akcija RŽR „Ljubija“ dostavile kompanije „Arcelor Mittala“ iz Švajcarske i Luksemburga, ali da ta kompanija nije priložila bilo kakav dokument koji upućuje na to koje preduzeće treba da bude učesnik na aukciji.

Podsjećamo, nakon što je propala prodaja državnog kapitala u RŽR „Ljubija“, kompanija „Arcelor Mittal“ je za to optužila IRB.

Odgovarajući na prozivke, u IRB-u tvrde da „Mittal“ nije naveo koju firmu kandiduje za aukciju, te da pored toga kompanija iz Švajcarske nije ispunjavala uslove.

„U okviru dostavljene dokumentacije nije dostavljen niti jedan dokument koji upućuje koje od pomenuta dva pravna lica treba da bude učesnik na aukciji za paket akcija RŽR ’Ljubija’“, kažu u IRB.

Dodaju da je analizom dokumentacije dostavljene za ArcelorMittal Holdings, Zug, Švajcarska konstatovano da je ona formalno ispravna, ali da ovo pravno lice ne ispunjava kvalifikacione kriterijume za učešće na aukciji s obzirom na to da je njegova registrovana djelatnost „sticanje, upravljanje i prodaja učešća u preduzećima, a ne eksploatacija metaličnih mineralnih sirovina“.

„Takođe, prihodi tog preduzeća su u 2017. godini iznosili 63.409.936 КM, što je takođe manje od prihoda traženih utvrđenim kriterijumima“, navode u IRB.

Kada je u pitanju ArcelorMittal iz Luksemburga, u IRB kažu da dostavljena dokumentacija nije bila potpuna, ali je u produženom roku upotpunjena.

„U produženom roku, jedan dan prije isticanja, dostavljena je nedostajuća dokumentacija na osnovu koje je konstatovano da ovo pravno lice ispunjava kvalifikacione kriterijume, usljed čega mu je bez odlaganja izdata potvrda za učešće na aukciji“, naveli su u IRB i podsjetili da ArcelorMittal SA, Luksemburg nije unio kupovni nalog za paket akcija RŽR „Ljubija” do isteka roka aukcije.

Capital.ba