Policijska uprava Prijedor obavještava građane koji posjeduju oružje za ličnu bezbjednost (pištolje i revolvere), a koji u prethodnom periodu nisu zamjenili nevažeće oružne listove, da je dana 24.04.2018. godine, stupio na snagu Zakona o izmjenama Zakona o oružju i municiji.

Zakonom o izmjenama Zakona o oružju i municiji, predviđeno je da je novi rok za zamjenu isteklih oružnih listova vlasnicima oružja za ličnu bezbjednost 31. decembar 2018. godine.

Vlasnici oružja za ličnu bezbjednost koji na dan stupanja na snagu ovog zakona drže oružje na osnovu oružnog lista kome je istekao rokvaženja, obaveznisu da do 31.12.2018. godine, podnesu zahtjev za izdavanje novog oružnog lista uz ispunjenost opštih i posebnih uslova propisanih zakonom.

Oni građani koji u predviđenom roku podnesu zahtjev odnosno izvrše zamjenu nevažećih oružnih listova neće biti prekršajno sankcionisani.

Nakon isteka navedenog roka sva lica koja zadrže oružje u svom posjedu bez važećeg oružnog lista, biće sankcionisana novčanom kaznom od 300 do 500 KM, kao i oduzimanjem oružja.

Policijska uprava Prijedor apeluje na sve građane koji su propustili prethodne zakonske rokove, da u navedenom roku izvrše zamjenu nevažećih oružnih listova, te na taj način izbjegnu sankcionisanje zbog počinjenog prekršaja.

PU Prijedor
Foto – ilustracija