Nakon katastrofalnih poplava 2014. institucije Srpske realizovale su sveobuhvatni program sanacije nasipa, vodnih tokova i crpnih pumpi.

Vlada je, u posljednje tri godine, u te projekte uložila više od 150 miliona maraka.

Preventivne aktivnosti zaštite od poplava sprovedene su i na području Prijedora. Realizovani projekti, koji obuhvataju podizanje nasipa na obali Sane i regulacije vodotoka manjih rječica na području Prijedora pokazali su rezultate prilikom posljednjih martovskih poplava. Novi nasip na rijeci Gomjenica, samo je desetak metara od domaćinstva Miljatovića.

– Nas je spasio novi nasip, ranije su dolazile i manje vode, Sana je dolazila i za 24 sata mi smo poplavljeni bili – priča Ranko Miljatović iz naselja Tukovi u Prijedoru.

Sveobuhvatni program sanacije, rađen na nivou Republike Srpske, donio je rezultate i u Kostajnici. Tome su doprinijeli urađena obaloutvrda u Ulici Ranka Šipke i betonirano korito rječice Tavije.

– Da to nismo uradili kompletan dio grada ispod crkve i ulica Ranka Šipke, trećina grada i dalje bi plivala.Mislim da su ovi zahvati značajno uticali na to da ne dođe do poplava velikih razmjera – napominje Drago Bundalo, načelnik opštine Kostajnica.

Da bi zaštitila stanovništvo, njihove domove i poljoprivredna dobra, Vlada je, nakon poplava 2014, u sanaciju nasipa, vodnih tokova i crpnih pumpi uložila značajna sredstva.

– U tom pogledu zadnjih nekoliko godina uloženo je preko 150 miliona. Planiramo da u ovoj godini da otpočne izgradnja drinskog nasipa što će omogućiti odbranu čitave Semberije od velike Drine i velike Save – poručio je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske.

Јedan od projekata koji će biti realizovan ove godine, jeste i rekonstrukcija savskog nasipa u Mlinaricama kod Kozarske Dubice.

RTRS