Završna javna rasprava o nacrtima zakona Republike Srpske o lokalnoj samoupravi i o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave biće održana u Banjaluci u srijedu, 23. marta,...
više »