Udruženje likovnih umjetnika Prijedora raspisuje:

KONKURS
za dodjelu godišnje međunarodne nagrade Paola de Manincor za najbolji mural u Prijedoru 2017

Uvod

Grad Prijedor unazad više od deceniju i po tijesno sarađuje sa italijanskim gradom Trento iz pokrajine Trentino. Ova saradnja nastavlja se i na projektu “Prijedor – grad murala” kojeg od 2013. godine realizuje Udruženje likovnih umjetnika Prijedora. U okviru ovog projekta Udruženje je osnovalo nagradu pod nazivom:

Godišnja međunarodna nagrada “Paola de Maninkor” za najbolji mural u Prijedoru,

koju dodjeljuje putem javnog konkursa a na osnovu preporuke stručnog žirija jednom godišnje.
Nagrada nosi ime trentinske umjetnice murala Paole de Maninkor (Manincor), koja je 1998. godine oslikala prvi mural u Prijedoru, na Elektrotehničkoj srednjoj školi i zajedno sa djecom iz tadašnjih izbjegličkih centara u Prijedoru i okolini.

Dodjela nagrade pokrenuta je u čast ovoj umjetnici, u čast decenijskoj decentralizovanoj saradnji između Prijedora i Trenta te u slavu likovne umjetnosti. Udruženje likovnih umjetnika Prijedora poziva Vas da uzmete učešća u ovom konkursu putem slanja svojih prijedloga za ovogodišnji mural.

1. Vrijeme trajanja konkursa i pravo učešća

Konkurs se otvara 2. juna 2017. godine i ostaje otvoren 30 dana. Neće biti produženja konkursa!
Pravo učešća na konkursu imaju svi koji u datom roku pošalju prijave koje ispunjavaju uslove pod tačkom 2. ovog teksta

2. Prijava na konkurs, uslovi i preporuke

Prijave slati isključivo na e-mail adresu projekta mural@ulupd.com

Prijava treba da sadrži:

1.Ispunjen i potpisan formular za prijavu sa izjavom (obavezno)
2.Prijedlog murala (obavezno) i to:
-fotografije visoke rezolucije, minimalno 300dpi;
-naziv poslanog fajla (fotografije) u formatu sifrarada_mural2017.—
3.Dodatni materijal (kataloge, fotografije prethodnih radova i slično. Nije obavezno)

Poslani rad ne smije biti stariji od 3 godine.

Nije preporučeno slanje prijedloga sa kojima ste već učestvovali na prethodnim izdanjima ovog konkursa.

Ne preporučuje se slanje prijedloga koji su u istoj ili sličnoj formi već realizovani u proteklom periodu.

Ne preporučuje se slanje prijedloga zadanih izvan zadanih proporcija kao ni slanje prijedloga urađenih tehnikom koju je nemoguće prenijeti na zid u zadatom vremenskom okviru.

Moguće je poslati najviše tri različita prijedloga po autoru i u jednoj elektronskoj pošiljci.

Nepotpune i protuzakonite prijave neće biti uzete u razmatranje. Ako imate pitanja ili vam je potrebna pomoć u ispunjavanju aplikacije i pripremi prijedloga za konkurs, preporučujemo da nam pišete na kontakt projekta.

Udruženje se obavezuje na čuvanje i zaštitu ličnih podataka autora.

3. Tema konkursa

Konkurs nema zadate teme.

4. Žiriranje radova i predselekcija

O pobjedniku odlučuje stručni žiri imenovan od strane udruženja.

Udruženje zadržava pravo eliminacije bilo kojeg prijedloga bez davanja pojašnjenja a u periodu predselekcije i pripreme za žiriranje a ukoliko nađe da nije ispunjen neki od uslova za učešće na konkursu koji su navedeni pod tačkom 2 odnosno da se učesnik oglušio o preporuke navedene pod ovom tačkom a bez davanja valjanog obrazloženja.

5. Nagradni fond i uslovi

Godišnja međunarodna nagrada za najbolji mural u Prijedoru “Paola de Manincor” sastoji se iz plakete i nagradnog fonda od 3000 BAM (neto).

Pobjednik konkursa dobija priliku da svoj prijedlog realizuje na javnoj površini u centralnoj gradskoj zoni u Prijedoru.

Realizacija murala ove godine je planirana između 15. avgusta i 15. septembra. Samim učešćem u konkursu saglasni ste da u datom periodu budete u Prijedoru.

Za oslikavanje murala pobjedniku se stavljaju na raspolaganje površina i radni materijal.

Troškove boravka za vrijeme realizacije takođe preuzima udruženje.

U slučaju neočekivanih komplikacija Udruženje zadržava pravo da odgodi ili u potpunosti obustavi realizaciju murala.

6. Dodatne informacije

Za sva dodatna pitanja pišite na: info@ulupd.com ili ulup.pd@gmail.com

Dodatne informacije o konkursu i pobjednike prethodnih izdanja možete naći na fejsbuk stranici projekta PrijedorGradMurala

7. Lokacija i fasada za oslikavanje murala

Fasada predviđena za ovogodišnju realizaciju murala pripada JU OŠ „Desanka Maksimović” a nalazi se u ulici Branislava Nušića broj 7. Dimenzije i izgled fasade prikazani su ispod.

Udruženje likovnih umjetnika Prijedora

Prijava – MURAL 2017