Na području Centra javne bezbjednosti Prijedor, u periodu od 05.04. do 18.04.2017. godine biće vršena kontrola saobraćaja sa „Dual“ radarskim sistemom za kontrolu brzine kretanja motornih vozila, bez zaustavljanja od strane policijskih službenika.

„Dual“ je savremeni radarski sistem koji može da mjeri brzinu vozila u više saobraćajnih traka u oba pravca, bez obzira na doba dana i vremenske prilike.

Radar „Dual“ je uređaj koji ima memoriju na koju policijski službenik ne može da utiče, čime je smanjena mogućnost korupcije.

Ovaj laserski uređaj mjeri brzinu vozila do 500 metara udaljenosti.

Centar javne bezbjednosti Prijedor apeluje na građane da poštuju saobraćajne propise i pravila, posebno kada su u pitanju ograničenja brzine kretanja.

CJB Prijedor