sud-bih-7Na suđenju za zločine počinjene na području Zecova (opština Prijedor), svjedoci Tužilaštva BiH su kazali kako su vidjeli ubistva civila tokom akcije „čišćenja“.

Jasim Brdar je kazao da je nekoliko dana prije akcije “čišćenja“ za nju čuo od srpskih vojnika, te da ga je zatekla u porodičnoj kući u selu Čarakovo (opština Prijedor). Naglasio je da se njegova kuća nalazi na granici između sela Zecovi i Čarakovo.

Brdar je naveo da je sa drugim osobama pobjegao u obližnju šumu, te da je vidio naoružanu vojsku kako se kreće i puca prema lokaciji Kosa.

Svjedok je naveo da se popeo na Kosu do zapaljene kuće i da je iz podruma čuo glasove. Dodao je i da je uzeo kolac i par puta udario, uz pomoć drugih osoba provali su vrata podruma i žene, djeca i maloljetni muškarci su počeli izlaziti.

Naveo je da je tog dana kraj rijeke vidio ubistva osoba koje je poznavao.

„Dvojica vojnika su pucali u njih“, rekao je svjedok, te naveo da nije prepoznao nikoga od vojnika koji su tu bili, niti koji su pucali.

Brdar se prisjetio i da je kod kuće Naila Hopovca vidio tijela dvije žene, te dvoje djece koji su bili ubijeni. U unakrsnom ispitivanju svjedok je kazao da nije vidio ubistva ovih osoba, nego samo tijela ubijenih.

sud-bih-5Za ubistva, mučenja, seksualno nasilje, uništavanje i oduzimanje imovine stanovnika sela Zecovi u julu 1992. godine, optuženi su Dušan Milunić, Radomir Stojnić, Radovan Četić, Duško Zorić, Zoran Stojnić, Željko Grbić, Ilija Zorić, Zoran Milunić, Boško Grujičić, Ljubiša Četić, Rade i Uroš Grujčić, Zdravko Antonić i Rajko Gnjatović.

Prema optužnici, Milunić je bio komandir Rasavačke čete 6. bataljona 43. brigade Vojske Republike Srpske (VRS), Radomir Stojnić komandir Rezervne stanice milicije Rasavci, a Radovan Četić predsjednik Srpske demokratske stranke (SDS) i Kriznog štaba za selo Rasavci. Ostali su bili pripadnici Rasavačke čete, milicije te drugih formacija.

Drugi svjedok Vahid Brdar je kazao kako je 23. jula 1992. godine vidio ubistvo manje grupe ljudi kod rijeke. Naveo je da među pet do šest vojnika koji su to učinili je prepoznao osobu po nadimku „Aćim“. Svjedok nije mogao prepoznati tu osobu u sudnici.

Odbrana optuženog Gnjatovića, kojem je prema optužnici nadimak Aćim, je predočila svjedokovu raniju izjavu prema kojoj je tvrdio da nikoga od tih vojnika nije prepoznao. Na pitanje Sudskog vijeća zašto nije rekao da je prepoznao tada Aćima svjedok nije imao objašnjenje.

Ovaj svjedok je također kazao da je kod kuće Naila Hopovca vidio tijela žena i djece, ali istakao da nije vidio ko je pucao.

Suđenje će se nastaviti 28. oktobra.

BIRN