rudnikKompanije „Arcelor Mittal” i „Israeli Investment Group Inc“ dostavile su Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva RS nove, poboljšanje ponude za kupovinu državnog kapitala u Rudniku željezne rude (RŽR) “Ljubija”, saznaje poslovni portal CAPITAL.ba.

Vlada RS nedavno je sa sjednice Narodne skupštine RS povukla odluku o prodaji državnog kapitala u RŽR “Ljubija” izraelskoj kompaniji „Israeli Investment Group Inc“ uz obrazloženje da „Arcelor Mittal” ponovo želi da uđe u pregovarački proces o kupovini ovog rudnika.

Rok za dostavljanje ponuda bio je 1. jul, a prema informacijama CAPITAL-a, nakon što budu otvorene, obje ponude će razmatrati Vlada RS, koja će nakon toga izabrati povoljniju i poslanicima dostaviti na razmatranje novu odluku o prodaji.

RŽR „Ljubija“ je 2004. godine sa kompanijom ArcelorMittal Holdings osnovalo zajedničko preduzeće „Arcelor Mittal“ Prijedor, u kojem je suvlasnik 49 posto kapitala, što je u novčanom ekvivalentu tada iznosilo 24 miliona KM.

Vlada i resorno ministarstvo su u 2014. i 2015. godini vodili pregovore sa dva ponuđača zainteresovana za kupovinu akcija u RŽR „Ljubija“ i to „Israeli Investment Group – Overseas Inc“, Commonwealth of Dominica i „ArcelorMittal Holdings“ AG, Zug, Švajcarska.

U dokumnetima koje je Vlada ranije proslijedila Narodnoj skupštini na usvajanje pisalo je da je ponuda „Israeli Investment Group“ u svim elementima bila bolja i povoljnija za Republiku Srpsku – u pogledu cijene za kapital, visine investicije, broja zaposlenih, garancija i drugo.

U ranije dostavljenoj ponudi, „Israeli Investment Group – Overseas Inc“ za kupovinu 64,99 posto akcija osnovnog kapitala nudi 53 miliona KM; investiciju za modernizaciju i razvoj rudnika i preradu rude u periodu od tri godine od najmanje 60 miliona KM, zadržavanje postojećeg broja radnika i dodatno, kroz tri godine na neodređeno radno vrijeme zapošljavanje, najmanje 300 radnika, te zadržavanje postojeće i proširenje djelatnosti akcionarskog društva.

CAPITAL je objavio da je ova firma povezana sa kćerkom Aria Livnea prijatelja i savjetnika predsjednika Srpske Milorada Dodika i Boškom Šušnjarom – sinom vlasnika “Eko Bela”.

Capital.ba