srna-javna rasprava-lokalna samouprava-zakon (1)Završna javna rasprava o nacrtima zakona Republike Srpske o lokalnoj samoupravi i o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave biće održana u Banjaluci u srijedu, 23. marta, dok će konferencija o ovim nacrtima biti održana 8. aprila u Banjaluci, najavila je pomoćnik resornog ministra Milanka Šopin.

“Konferenciji će prisustvovati predstavnici Saveza opština i gradova Republike Srpske i predsjednici skupština opština i gradova, a sve s ciljem da utvrdimo prijedlog zakona i uputimo ga u skupštinsku proceduru”, rekla je Šopinova danas u Prijedoru na javnoj raspravi o nacrtima navednenih zakona.

Ona je ponovila da je najviše diskusije o ovim zakonima i na javnim raspravama i u Narodnoj skupštini Republike Srpske izazvala odredba kojom se ograničava broj zaposlenih u lokalnim administracijama – tri na hiljadu stanovnika, kao i rok za usklađivanje ovog broja do 31. decembra 2017. godine.

srna-javna rasprava-lokalna samouprava-zakon (2)Ona je najavila i da će resorno ministarstvo sa Sindikatom uprave Republike Srpske uskoro početi pregovore o novom kolektivnom ugovoru.

Sekretar Skupštine grada Prijedora Željko Škondrić rekao je da odborničku naknadu ne bi trebalo smanjivati sa 65 na 50 odsto od prosječne plate u lokalnoj zajednici jer to, prema njegovim riječima, neće biti stimulativno i lokalne skupštine izgubiće na kvalitetu.

Aleksandar Janković iz opštine Novi Grad smatra da odbornike ne bi trebalo stimulisati novčanim naknadama, jer bi u tom slučaju radio onaj ko stvarno hoće da radi i ne bi bilo, kako je ocijenio, “izgibije” u strankama prilikom formiranja lista kandidata.

Predsjednik Sindikata uprave Republike Srpske Tomislav Vrhovac rekao je da se daleko kvalitetnije radilo kada su odbornici dobijali samo dnevnice, a ne i odborničke naknade.

Načelnik opštine Kostajnica Drago Bundalo rekao je da ne može samo broj stanovnika biti kriterijum za broj zaposlenih, nego da treba uzeti u obzir i druge kriterijume i odrediti koje službe moraju imati lokalne zajednice.

“Ja sam opštinu Kostajnica ostavio sa 22 radnika, a onda zatekao 50 i od 2,3 miliona KM lokalnog budžeta 1,1 milion KM trošio se na plate i ja sam jedini koji je dijelio otkaze u administraciji”, naveo je Bundalo.

LJuban Knežević iz opštine Novi Grad rekao je da je premalo tri godine iskustva za uslov za izbor i imenovanje sekretara skupština opština i gradova i načelnika odjeljenja.

“Takođe, ne vidim svrhu javnog konkursa za izbor i imenovanja na ove pozicije kada su to pozicije koje su unaprijed dogovorene”, naveo je Knežević.

Milorad Zrnić iz Gradskog odbora SDS-a Prijedor rekao je da treba preispitati smisao postojanja opština sa manje od sto stanovnika koje su u ratu i nakon rata osnivane i u Republici Srpskoj i u Federaciji BiH.

“Postavlja se pitanje šta mogu da urade kao servis građana takve opštine. One su obesmišljene i treba inicirati njihovo spajanje sa većim zajednicama”, naveo je Zrnić.

On je dodao da raspuštanje lokalnih skupština treba da radi Centralna izborna komisija BiH na prijedloge Vlade i Narodne skupštine, a ne sama Vlada Republike Srpske.

Milan Popović iz opštine Oštra Luka, koja ima oko 3.000 stanovnika, rekao je da bi primjena kriterijuma tri zaposlena na hiljadu stanovnika značila gašenje ove opštine.

“Pomisao da se gase ove opštine ili pripajaju susjednim, većim lokalnim zajednicama, je suluda. Potrebni su samo racionalizacija i grantovi Vlade, koji su nekad bili puno veći”, dodao je Popović.

Javnoj raspravi prisustvovali su predstavnici grada Prijedora i opština Kostajnica, Oštra Luka, Novi Grad, Kozarska Dubica i Krupa na Uni.

SRNA