predapd-okrugli sto-zadrugarstvo-vocarstvo (1)Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske podržava zadruge i zadrugarstvo nizom mjera – od podsticaja za osnivanje i registrovanje zadruga, preko podsticaja za opremanje prostorija i nabavke opreme i repromaterijala, do podsticaja za zapošljavanje mladih inženjera poljoprivrede.

Rukovodilac prijedorske područne jedinice ovog ministarstva Danijel Egić rekao je da je zadrugarstvo veoma bitno jer je Ministarstvu lakše sprovoditi agrarne politike kroz organizovane oblike nego kroz pojedinačne poljoprivrednike.

“Razlog slabog udruživanja je neka naša percepcija iz davnih vremena šta znači zadruga. Principi danas jesu isti, ali samo funkcionisanje zadruge je znatno drugačije”, rekao je Egić novinarima u Prijedoru, gdje je danas Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora “PREDA-PD” organizovala okrugli sto o temi “Mogućnosti razvoja voćarstva u regiji Prijedor kroz osnivanje zadruge”.

predapd-okrugli sto-zadrugarstvo-vocarstvo (2)Direktor Agencije “PREDA-PD” Mišo Reljić rekao je da je cilj današnjeg skupa, organizovanog u saradnji sa gradom Prijedorom i Udruženjem voćara grada, da se potvrdi spremnost voćara za osnivanje zadruge i da se formira jedna radna grupa koja bi vodila taj proces i izradila osnivačke akte.

“Zadruga je profitna, interesna organizacija koja otvara brojne mogućnosti za razvoj voćarstva i olakšava rad voćarima, a uz podršku grada i naučno-istraživačkih institucija olakšava izlazak na tržišta i razvoj infrastrukture potrebne za razvoj voćarstva”, naveo je Reljić.

Predsjednik Udruženje voćara grada Prijedora Radivoj Vujković rekao je da unazad deset godina grad Prijedor i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske ulažu u razvoj intenzivnog voćarstva i da se došlo do 200 hektara intenzivnih voćnjaka i oko 80 članova ovog udruženja.

predapd-okrugli sto-zadrugarstvo-vocarstvo (3)“Sada nam se pojavljuju problemi koje mi kao udruženje ne možemo sami riješiti, a to su nedostatak prostora za skladištenje, potreba za povoljniijim uslovima nabavke sredstava za zaštitu i lakša prodaja voća”, naveo je Vujković i dodao da će se zbog negativnih konotacija na riječ zadruga koristiti naziv kooperativa.

Načelnik Odjeljenja za privredu i poljoprivredu grada Prijedora Zinajda Hošić rekla je da su zadruge viši nivo organizovanja, da su im veće mogućnosti izlaska na inostrana tržišta, da su konkurentnije prilikom kandidovanja projekata i da im je veći stepen finalizacije proizvoda.

“Ova inicijativa je važna za oživljavanje zadrugarstva koje je zamrlo i za koje imamo i zakonsku legislativu, a nemamo interesa danas. Na ovaj način pokušavamo reći voćarima koliko koristi od toga mogu imati”, dodala je Hošićeva.

Okrugli sto “Mogućnosti razvoja voćarstva u regiji Prijedor kroz osnivanje zadruge” organizovan je u okviru projekta “Adriafuturing” /ADRIAFOOTOURING/ koji Agencija “PREDA-PD” provodi u konzorcijumu sa organizacijama iz Italije, Crne Gore, Slovenije, BiH i Albanije. Projekat se finansira u okviru IPA programa prekogranične saradnje na jadranskom području.

SRNA