grad prijedor-januar 2016Besplatnu pravnu pomoć u kancelariji u Gradskoj upravi Prijedor prošle godine su potražila 2.232 Prijedorčana.

Samostalni stručni saradnik za pružanje pravne pomoći Dragica Plavšić Stojanović potvrdila je da je pravnu pomoć u usmenom obliku, kroz pravne savjete, dobilo 1.783 građana, dok je u pisanom obliku pružena za njih 449.

“Kao i ranijih godina najčešće su se za pravnu pomoć obraćali građani radi ostvarivanja i zaštite prava iz penzijsko-invalidskog osiguranja, potom zdravstvene zaštite, radnih odnosa i boračko-invalidske zaštite”, rekla je Stojanovićeva.

Ona je istakla da su se, kada je riječ o sudskim postupcima, građani obraćali najčešće za sastavljanje pravnih lijekova u parničnom, vanparničnom i izvršnom postupku.

“U skladu sa odlukom o iznosu i načinu plaćanja naknade, 1.783 pravna savjeta su besplatno pružena, 297 korisnika pravne pomoći u pisanom obliku bilo je oslobođen plaćanja takse, a 152 korisnika usluga platili su taksu u ukupnom iznosu od 2.695 KM”, navela je Stojanovićeva.

Ona je dodala da su takse bila oslobođena lica u stanju socijalne potrebe, osobe pod starateljstvom, lica sa invaliditetom, penzioneri sa najnižom penzijom, a u određenim oblastima i porodice poginulih, ratnih vojnih invalida, civilne žrtve rata, izbjeglo i raseljeno stanovništvo i nezaposlena lica.

Tekst – SRNA
Foto – Aleksandar Drakulić – www.prijedordanas.com