cjbpd-krivicna djelaPolicijski službenici Sektora kriminalističke policije, CJB Banja Luka dana 27.05.2014. godine dostavili su izvještaj Okružnom tužilaštvu Banja Luka, protiv lica Ž.Đ. za kojeg postoje osnovi sumnje da je izvršio krivična djela ”zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja”, izdavanje čeka i sredstava bezgotovinskog plaćanja ili drugih pogodnosti”, ”obmana pri dobijanju kredita” i posebni slučajevi falsifikovanja isprave”.

Krivična djela Ž.Đ. izvršio je u vremenskom periodu 01.06.-16.12.2013. godine na način što je kao direktor i odgovorno lice preduzeća iz Prijedora prekoračio granice svojih ovlaštenja sačinjavajući ugovore o pozajmicama neistinitog sadržaja sa samim sobom, u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi, čime je oštetio preduzeće u iznosu od 52.000 KM te što je kao direktor i odgovorno lice sačinjavao, ovjeravao i stavljao u promet hartije od vrijednosti neistinitog sadržaja i što je dobijeni kredit koristio za lične pozajmice a suprotno namjeni za koji je odobren a sve na štetu preduzeća.

CJB Banja Luka