maloljetnicka trudnocaCentar za socijalni rad Prijedor u 2014. godini zabilježio je šest slučajeva maloljetničkih trudnoća, a u Centru smatraju da je taj broj znatno veći.

“Smatramo da je taj broj znatno veći zato što nemamo podatke o svim maloljetnim majkama”, navodi se u izvještaju o radu ovog centra za 2014. godinu.

Predstavnici Centra prošle godine su u deset slučajeva intervenisali po prijavama roditelja, policije i škola zbog asocijalnog ponašanja maloljetnica koje su uglavnom bježale od kuće ili sklapale vanbračne zajednice sa punoljetnim licima.

“U saradnji sa policijom vraćali smo maloljetnice roditeljima i uključivali porodicu u psiho-socio-pedagoški i savjetodavni tretman. Protiv punoljetnih lica sa kojima su maloljetnice stupale u vezu nisu podnošene krivične prijave, iako je to regulisano Krivičnim zakonom Republike Srpske, što smatramo manjkavošću sistema, odnosno krivičnog pravosuđa”, navodi se u izvještaju.

Dodaje se da su pojava maloljetničke prostitucije u nekoliko prijedorskih ugostiteljskih objekata i sumnja na organizovan lanac i dalje prisutni, ali da nije bilo sudskog procesuiranja.

U toku 2014. godine Centar za socijalni rad Prijedor učestvovao je u 63 postupka koja su vođena protiv maloljetnih lica gdje se 25 prijava odnosilo na krivična djela, 37 na prekršajne radnje, a mjere i aktivnosti provođene su nad jednim djetetom mlađim od 14 godina.

“Osim toga, evidentirano je 41 maloljetno lice sa asocijalnim ponašanjem, a koji nisu prekršioci zakona, među kojima 21 po prijavi škole, pet po prijavi roditelja, a 15 njih su od ranije poznati stručnim radnicima”, navodi se u izvještaju.

Iz Centra za socijalni rad dodaju da je najčešće riječ o bježanju od kuće, bježanju sa nastave, konzumiranju alkohola i evidentnim simptomima adolescentne krize.

U izvještaju se ističe da je naročito zabrinjavajuća činjenica da su prijave vršnjačkog nasilja stizale iz osnovnih škola jer je riječ o djeci mlađoj od 14 godina koja ispoljavaju visok stepen agresivnosti, te nizak prag tolerancije na frustracije.

“Takođe, sve veći broj djece napušta školovanje u osnovnoj školi, što smatramo velikim rizikom za pojavu težih oblika poremećaja u ponašanju, izloženost negativnim uticajima ulice i vršnjaka, te opasnosti od činjenja krivičnih djela”, dodaje se u izvještaju.

Stručni radnici su imali 82 terenske posjete porodicama maloljetnika, dok je 58 maloljetnika prošlo postupak socijalne dijagnostike, psihološke procjene, davanja preporuka, socio-terapijski i socio-edukativni tretman.

“Kada je riječ o alternativnim načinima ragovanja na maloljetnički kriminalitet, zabrinjava činjenica da nema nijedne izrečene vaspitne preporuke izvinjenja oštećenom ili naknade štete, društveno korisnog rada, redovnog pohađanja škole i slično, iako smo imali slučajeve u kojima bi upravo izricanje ovih mjera bila adekvatna sankcija maloljetniku”, ističu u Centru.

Dnevni centar za djecu u riziku i djecu u sukobu sa zakonom trenutno ima šest štićenika.

On predstavlja alternativni vid zaštite koji realizuju brojne aktivnosti: odvraćanje od ponovnog činjenja krivičnih djela, resocijalizaciju i reintegraciju u društvo, motivaciju za nastavak i završetak školovanja, podršku u učenju, sticanje i razvijanje zdravih navika i vrijednosti, sportsko-rekreativno angažovanje, podsticanje kreativnosti i usmjeravanje ka društveno prihvatljivim i poželjnim modelima ponašanja.

SRNA
Foto – ilustracija – index.hr