komunalne usluge-odvoz smecaGradonačelnik Prijedora Marko Pavić rekao je da preduzeće “Komunalne usluge” neće dobiti saglasnost na promjenu cijena usluge odvoza smeća, a da će saglasnost dobiti samo za promjenu cijena pogrebnih usluga.

Ovo preduzeće zapošljava 159 radnika i u 2014. godini ostvarilo je 3.895.885 KM prihoda i 3.864.468 KM rashoda.

Najveće učešće u ukupnom prihodu ima prihod od odvoza smeća – 61,13 odsto, zatim prihod od zajedničke komunalne potrošnje – 18,53 odsto i prihod od pogrebnih usluga – 3,54 odsto, a ostali prihodi učestvuju sa 16,80 odsto.

Procenat naplate u 2014. godini iznosi od 81 odsto u zanatskom sektoru, preko 85 odsto u domaćinstvima do 94 odsto u javnom sektoru.

U nabavku opreme “Komunalne usluge” prošle godine uložile su 8.131 KM vlastitih sredstava, a u saradnji sa agencijom Sida i Ambasadom Švedske nabavljena je oprema vrijedna 286.504 KM.

U završnoj fazi je izgradnja regionalne sanitarne deponije Stara pruga – Kurevo i planirana je za ovu godinu nabavka kamiona putara sa produženom šasijom i kabinom za transport reciklažnog materijala sa deponije prema postrojenju za reciklažu u Puharskoj. Za ovaj projekat povučeno je 2.079.986 KM kredita, a Vlada Republike Srpske sufinansiraće ga sa 227.679 KM.

Osim “Komunalnih usluga”, u Prijedoru su 2011. godine prava svojine Republike Srpske prenesena na lokalnu zajednicu i u preduzećima “Toplana”, “Vodovod” i “Gradska tržnica”.

Tekst – SRNA
Foto arhiva – Aleksandar Drakulić – www.prijedordanas.com