Dom za starija lica Prijedor trenutno ima 165 korisnika, a ukupan kapacitet je 220, te je kratkoročni cilj povećati broj korisnika najprije na 200, a dugoročni imati liste čekanja, izjavila je vršilac dužnosti direktora ove ustanove Marija Ličanin.

“To planiramo postići modernizacijom prostora i promocijom svojih usluga odnosno većom vidljivošću i prisutnošću u javnosti, pa čak i izvan granica naše zemlje, uključujući i usluge trećim licima koje se tokom pandemije nisu mogle pružati”, rekla je Ličaninova Srni.

Ona je pozdravila podršku Vlade Republike Srpske i Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, navodeći da je u petak ovoj ustanovi doznačeno 348.000 KM za isplate tri zaostale plate radnika, za povezivanje staža i isplatu otpremnina penzionisanim radnicima i, manji dio, za dalje poslovanje.

“Sve što smo tražili, dobili smo. Maksimalno su nas ispoštovali i ja sam zahvalna za to Vladi i Ministarstvu. Poznato je da sam došla /polovinom jula/ u vrijeme kad je trajao štrajk radnika, da je bilo pet zaostalih plata i 36 mjeseci neplaćenog prevoza, da su dobavljači blokirali račune, da su dugovanja ustanove višemilionska. Sada idemo ka stabilizaciji i ima i prostora i mogućnosti za vidan napredak”, ocijenila je Ličaninova.

Prema njenim riječima, uz povećanje broja korisnika ova bi ustanova, kao i srodne ustanove u Istočnom Sarajevu i Banjaluci, mogla poslovati bez gubitaka, pa čak i ostvarivati prihode za neke investicije, ali ne bi mogla sama podnijeti dug prema Poreskoj upravi i “Elektroprivredi Republike Srpske”, osim da se postojeći reprogrami ugovore na daleko duži rok.

“Što se tiče broja radnika, bilo ih je 75. Sada troje odlazi u penziju, te imamo 72 stalno zaposlena i dva medicinska tehničara po ugovoru. Planiramo izmjenu sistematizacije, jer mislim da imamo malo veći broj radnika nego što je potrebno, a ovo se ne odnosi na medicinski kadar”, naglasila je ona.

Dom za starija lica Prijedor ima 60 korisnika čije troškove pokrivaju centri za socijalni rad iz Republike Srpske i Federacije BiH, 17 korisnika za koje usluge plaća Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije, a najviše je korisnika na lični zahtjev – 88 koji plaćaju cijenu koja je odavno ispod stvarne tržišne.

“Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite radi analize i procjene uticaja povećanja troškova poslovanja svih ustanova socijalne zaštite i, u saradnji sa rukovodiocima ustanova, vršiće se korekcija cijena”, najavila je direktor ovog doma.

Ona je istakla da nijedan privatni dom nema uslove kakve ima ovaj dom ni u pogledu smještaja, ni lokacije, hrane, usluga njege i zdravstvene zaštite, kao ni socijalizacije, a da je ovoj ustanovi jedino neophodno sanacija mokrih čvorova i preuređenje prostora da bi se i u tom segmentu dostigla konkurentnost na tržištu.

“Imamo tri socijalna radnika, stalno zaposlenog fizioterapeuta, svaki dan dolazi ljekar porodične medicine, a psihijatar i fizijatar jednom sedmično, a po potrebi i češće. Centralni objekat je multifunkcionalan, apsolutno prilagođen potrebama korisnika, specijalno i namjenski rađen za organizovano stanovanje po svim standardima i samo mu je potrebna modernizacija”, dodala je Ličaninova.

SRNA