GRADSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE

Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 121/12) i člana 12. stav 3, Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora (“Službeni glasnik Grada Prijedora”, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 29.12.2020. godine Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi slijedeće:

ZAKLJUČKE

Gradski štab za vanredne situacije konstatuje:

1. Na području grada Prijedora trenutno je registrovano 87 lica sa pozitivnim testom na novi virus korona. Do sada se 807 lica oporavilo od oboljenja uzrokovanog virusom korona, a 61 lice je preminulo. Pod zdravstvenim nadzorom – u kućnoj izolaciji je 294 lica, a zdravstveni nadzor je prestao za 4883 lica.
U JZU Bolnicu “Dr Mladen Stojanović” Prijedor – COVID odjeljenje radi liječenja lica oboljelih zbog infekcije izazvane novim virusom korona smješteno je 75 lica od kojih su 44 lica iz Prijedora, 11 lica iz Novog Grada, 11 lica iz Kozarske Dubice, 4 lica iz Kostajnice, 3 lica iz Oštre Luke i po jedno lice iz Krupe na Uni i Sanskog Mosta.

2. Svi subjekti uključeni u sprovođenje mjera zaštite i sprečavanja širenja novog virusa korona na području grada Prijedora izvršavaju zadatke, mjere i preporuke date od strane Gradskog štaba za vanredne situacije.

Naredbe, zaduženja i preporuke

1. Obavezuju se sva pravna lica, preduzetnici i fizička lica na području grada Prijedora da se u potpunosti pridržavaju Zaključka Republičkog štaba za vanredne situacije br. 65-1/20 donesenog 21.12.2020.godine kojim se zabranjuju javna okupljanja u grupama većim od 50 lica, zabranjuju privatna okupljanja u grupama većim od 10 lica, obavezuju građani na nošenje zaštitne maske na otvorenom i zatvorenom prostoru, obavezuju građani da održavaju fizičku distancu od 2 metra, te da se do 15.01.2021.godine poštuju mjeru kojom se ograničava radno vrijeme u ugostiteljskim objektima u periodu od 06:00 do 22:00 časa.

2. Obavezuju se nadzorni i kontrolni organi na području grada Prijedora da u saradnji sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i u skladu sa Instrukcijom Ministarstva uprave i lokalne samouprave, kontinuirano vrše kontrole i nadzor nad sprovođenjem mjera utvrđenih zaključcima Republičkog štaba za vanredne situacije, kao i mjera donesenih od strane Gradskog štaba za vanredne situacije.

3. Nalaže se Timu za dezinfekciju Gradske uprave Prijedor da u periodu kolektivnog odmora vrtića-od 01.01. do 15.01.2021. godine izvrše kompletnu dezinfekciju svih prostorija u vrtićima na području grada Prijedora.

4. Gradski štab za vanredne situacije apeluje na stanovnike grada Prijedora da se pridržavaju propisanih epidemioloških mjera i mjera za sprečavanje pojave i širenja novog virusa korona, da ne organizuju privatne zabave za predstojeće praznike i da praznike provedu u krugu svojih najbližih poštujući mjeru o zabrani privatnih okupljanja u grupama većim od 10 lica.

5. Gradski štab za vanredne situacije će i dalje aktivno pratiti razvoj situacije u vezi sa pojavom i širenjem korona virusa i u skladu sa razvojem događaja blagovremeno donositi zaključke i usmjeravati rad nadležnih službi.

Za realizaciju ovih zaključaka zadužuju se organi i službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva, javne ustanove i institucije na području grada Prijedora.

Broj: 02-sl-95/20
Datum: 29.12.2020. godine

KOMANDANT
Dalibor Pavlović