gradska upravaGrad Prijedor raspisao je danas javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu pomoći za podršku povratka u 2014. godini gdje je po 25.000 KM namijenjeno za plasteničku proizvodnju i za materijal za izgradnju štala i opremu za mljekarstvo u skladu sa odlukom Komisije za izbor korisnika budžetskih sredstava za podršku povratku.

“Nabavka građevinskog materijala u svrhu rekonstrukcije objekata za stanovanje vršiće se sukcesivno na osnovu pojedinačnih zahtjeva samo u urgentnim slučajevima”, navodi se u javnom pozivu.

Javni poziv otvoren je za povratnike koji posjeduju imovinu i druge resurse potrebne za bavljenje poljoprivredom i koji nisu koristili finansijska sredstva ili druge oblike pomoći putem donacija istih ili sličnih namjena.

Pravo na pomoć imaju povratnici iz socijalne kategorije, civilne žrtve rata, lica s invaliditetom, samohrani roditelji, staratelji ili hranitelji porodice, porodice poginulih boraca, porodice nestalih, bivši logoraši i nezaposleni.

Javni poziv objavljen je u današnjem broju lokalnih novina “Kozarski vjesnik”, na oglasnoj tabli Gradske uprave i na veb stranici www.prijedorgrad.org, a otvoren je 15 dana.

SRNA