Prosvjetna inspekcija RS posjetila je osnovnu školu “Kozarac” koja je prije nekoliko dana objavila konkurs za profesora bosanskog jezika. Poručuju da su obavili kontrolu slučaja i da čekaju odgovor direktora škole Mirzeta Mujčića. Kažu da će odluku o tome da li će doći do poništenja konkursa, donijeti do kraja naredne sedmice.

“Kontrola je konkretno započeta 15. maja, a s obzirom da u trenutku kontrole, odnosno inspekcijskom pregledu nije prisustvovao direktor kao odgovorno lice inspektor je jedan primjerak zapisnika, kako je to i predviđeno samom legislativom uručio sekretaru škole, sa naznakom da se odgovorno lice može u roku tri dana izjasniti na navode iz zapisnika, odnosno na utvrđeno činjenično stanje i to potkrjepiti valjanim dokazima od čega će dalje zavisiti sam tok inspekcijskom postupka”, rekla je Dušanka Makivić, portparol Inspektorata RS.

Mirzet Mujčić poručuje da u konkursu ne vidi ništa sporno. Odbacuje tvrdnje da je naziv bosanski jezik u suprotnosti sa Ustavom RS, ali kaže da je spreman da čuje nadležne institucije.

“Ako prosvjetna inspekcija poništi ovaj konkurs mi ćemo poslati pismo i dopis nadležnom Zavodu, Inspekciji i Ministarstvu da nam daju instrukciju šta da uradimo i da nam oni kažu šta ćemo raditi ili da nam oni kažu na šta da se pozovemo. Naziv jezika bošnjačkog naroda je bosanski. Mi ćemo se pozvati na taj član 7 i da vidimo šta će nam drugi odgovoriti onda, kaže Mujčić.

Dane Malešević, ministar prosvjete i kulture RS, kaže da nema sumnje da je ovim konkursom prekršen Ustav Republike Srpske.

“Zna se koji su jezici konstitutivnih naroda a bosanski nije jedan od njih. Takav konkurs nije u skladu sa Ustavom i vidjećemo u narednim danima koje mjere će se preduzeti kako bi razjasnili takvu situaciju koja je vezana za konkurs u Kozarcu, rekao je Malešević.”

Konkursom nije samo prekršen Ustav nego i Zakon o osnovnom obrazovanju RS, navodi predsjednik Aktiva direktora osnovnih škola prijedorske regije, Stevica Džogazović.

Kaže da je dobio zahtjev za raspisivanje konkursa koji je odbio. Mujčić mu poručuje, takvu odluku nikad nismo dobili.

“Na isti zahtjev nisam dao pismenu saglasnost za raspisivanje konkursa i čekao sam da me kontaktira direktor škole. Međutim, direktor škole iz Kozarca me nije naknadno kontaktirao i odlučio je da raspiše konkurs bez saglasnosti predsjednika Aktiva direktora”, pojašnjava Džogazović.

Predrag Damjanović, direktor Republičkog pedagoškog zavoda RS ističe da je očigledno da direktor radi šta hoće, i poručuje da, iako su entitetska ministarstva Privremeni sporazum o pravima djece povratnika potpisali 2002 godine, on mora biti u skladu sa Ustavom RS koji je dopunjen dvije godine kasnije.

“Mislim da ti ljudi koji rade u RS i koji rade u školama koja su na prostoru RS su obavezni da poštuju i Ustav i zakone RS, a niko u RS neće uskratiti djeci drugih nacionalnosti konstitutivnih naroda da dobiju ono što njima pripada. Kod nas u RS u 21 školi djeca izučavaju nacionalnu grupu predmeta, nažalost u Federaciji to nije slučaj,” navodi Damjanović.

Mujičić je isključiv i kaže da u konkursu naziv bosanski, neće zamijeniti nazivom bošnjački.

“Ukoliko se konkurs poništi, neće raspisivati novi. Bar ne do sljedeće školske godine”, kaže Mujčić.

ATV BL