Direktori centara za socijalni rad i rukovodioci socijalnih službi banjalučke regije, na sastanku u Prijedoru, danas su razgovarali o mogućnostima korištenja nepokretne imovine korisnika socijalne zaštite, kao posebnog resursa,...
više »