Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 97/16, 36/19 i 61/21) i člana 46. Zakona o zaštiti od požara („Službeni glasnik Republike Srpske“,...
više »