Partizanski spomenik u Ljubiji, gdje su sahranjeni Milan Žižić, Rade Stoičić i dva nepoznata borca, vratio je stari sjaj, a do njega se, zahvaljujući akciji mladih DNS-a, može doći...
više »