Korisniku programa OTVORENE MREŽE Nijazu Zubanoviću iz Donje Ljubije, koji je dočekao Ninu Pašić na aerodromu u Sarajevu, iznenadno se pogoršalo zdravstveno stanje. Nalazi se u dramatičnoj situaciji u...
više »