U Tomašici su počeli radovi na bušenju probno – eksploatacionog bunara. Prema ranije izvedenim istražnim radovima utvrđena je lokacija za bušenje, koja je na osnovu prikupljene dokumentacije iz vremena...
više »