Ako „Arcelor Mittal“ pokrene arbitražni spor protiv Republike Srpske zbog prodaje državnog kapitala u Rudniku željezne rude „Ljubija“, i mi bi mogli pred sudom da pokušamo osporiti dijelove ugovora...
više »